Falco meets Amadeus - FMA

Muzikál Falco meets Amadeus slavil svou premiéru v roce 2000 v divalde Západu (Theater des Westens) v Berlíně. Scénář sepsal Burkhard Driest, hudbu napsal Johnny Bertl a Manfred Schweng pod taktovkou originálních Falco-songů od Roba a Ferdiho Bollanda. Muzikál dostal vyznamenání "Nejlepší rockový muzikál". Muzikál Falco meets Amadeus pojednává o dvou hudebně rozdílných fenoménech hudební historie. O Falcovi a Mozartovi. Falco a Wolfgang byli velicí géniové, kteří pracovali do sebezničení. Falco není velká superstar, ale zinscenovaná figura - jako duševně příbuzný hudebního géniovi Mozartovi, aspo%n takto je v muzikálu znázorněn. Muzikál znázorňuje zadní kulisu showbusinessu, které nejen ty dobré (opěvované vystoupení), ale také špatné stránky má. Další se orientují na story další části motivu klasického Faustova příběhu (smlouva s ďáblem, padlá dívka atd.).

 

Das Musical Falco meets Amadeus feierte im Jahr 2000 im Theater des Westens in Berlin Premiere. Das Buch verfasste Burkhard Driest, die Musik schrieben Johnny Bertl und Manfred Schweng unter Einbeziehung originaler Falco-Songs von Rob und Ferdi Bolland und Falco. Das Musical bekam die Auszeichnung „Bestes Rockmusical“. Das Musical Falco meets Amadeus handelt von zwei Ausnahmeerscheinungen der Musikgeschichte, nämlich von Falco und Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang und Falco waren große Genies die bis zur Selbstzerstörung arbeiteten. Falco ist nicht der große Superstar, sondern eine inszenierte Figur - als seelenverwandtes Musikgenie wird Mozart im Musical dargestellt. Das Musical blickt hinter die Kulissen des Showbusiness, welches nicht nur seine guten (bejubelte Auftritte), sondern auch schlechte Seiten hat. Des Weiteren orientiert sich die Story in weiten Teilen an Motiven der klassischen Faust-Geschichte (Pakt mit dem Teufel, gefallenes Mädchen etc).